Hur behandlar vi* dina personuppgifterNär Du från hemsidan eller på annat sätt mailar oss lagrar vi Dina personuppgifter som du lämnat i mailet tills dess att mailfrågan är slutbehandlad, varefter mailet raderas.


Har Du träffat eller OM Du träffar avtal med oss lagrar vi de uppgifter vi får av Dig, namn, adress, personnummer, telefonnummer (samt orderuppgifter och betalningar) för att kunna fullgöra avtalet/prenumerationen, d.v.s. för att via PostNord leverera och fakturera och för att fullgöra våra skyldigheter mot myndigheter och tillvarata våra rättigheter.


Vi säljer/förmedlar inte dina uppgifter till tredje part.  När ett avtal avslutat, d.v.s. prenumerationen är slutlevererad och fullt betald, raderar vi dina uppgifter enligt bokföringslagens krav eller inom ett år, om du inte uttryckligen önskat bli kontaktad för ev förlängning av prenumerationen.


Du har rätt få besked om vad som är registrerat på dig efter skriftlig förfrågan till postadressen nedan.


Vi lagrar ej cookies på hemsidan.

vi* = Personuppgiftsansvarig


C.A. Strömberg AB org. nr 5560502790; Olofsgatan 18, 11136 Stockholm


med bifirmor Strömbergs Idrottsböcker, Brunnhages Försäljning, Brunnhages Förlag oftast förkortat Strömbergs/Brunnhages


Åter